پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

المپیک

  ساخت حلقه های المپیک توسط ساکنان محلی به مناسبت گرامیداشت بازی های المپیک 2008 پکن استان شانزی، چین
/ 1 نظر / 49 بازدید

زندگی

زندگی تفسیر سه کلمه است: 1.خندیدن.....2.بخشیدن....3.فراموش کردن.... پس... بخند                     ببخش                       فراموش کن ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید