پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

دوفرشته

دوفرشته،برای گذراندن شب،درخانه  یک خانواده ثروتمندفرود آمدند.این خانواده رفتارنامناسبی داشتندودوفرشته رابه مهمانخانه مجلل خودراه ندادند،بلکه زیرزمین سردخانه رادراختیارآنهاقراردادند.فرشته ی پیردردیوارزیرزمین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید