# خدا

یک شبی مجنون نمازش را شکست

یک شبی مجنون نمازش را شکستبــی وضــــو در کوچـــه لیلا نشســـت                                                    عشق آن شب مست مستش کرده بود                                                    فــــارغ از جـــام الــستــش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید